Osmeh za poneti

VIC DANA: Jednoga dana kralj odluči da ide na pecanje

Jednoga dana kralj odluči da ide na pecanje te pozva dvorskog meteorologa da ga pita kakvo će vreme biti ...

VIC DANA: Pomoć oko kompjutera

Zvrrrr, zvrrrr!!! (zvoni telefon)

VIC DANA: Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želio za poklon

Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želio za poklon:

VIC DANA: Prosta matematika

Nasmejte se za lep početak dana...

Page 25 of 50