VIC DANA: Dođe Bosanac u Srbiju i šeta se i vidi u izlogu harmoniku

Dođe Bosanac u Srbiju i šeta se i vidi u izlogu harmoniku.

Hteo on da je kupi i pita prodavca
- Da li mogu da kupim ovu harmoniku?
Prodavac:
- Ne, ne, prodajemo Bosancima.

   

Dođe drugi dan ali se preruši u Kineza.
- Da li mogu da kupim ovu harmoniku?
Prodavac:
- Ne, ne, prodajemo Bosancima.
Dođe treći dan ali se prerušio u Crnca.
- Da li mogu da kupim ovu harmoniku?
Prodavac:
- Ne, ne, prodajemo Bosancima.
Bosanac
- Kako znate da sam ja Bosanac?
Prodavac
- Zato što to nije harmonika već radijator.