VIC DANA: Strah

Nasmejte se za lep početak dana...

 

Jedne noći, vraćao sam se kući kasno i krenuo sam prečicom pored groblja!!

Prišle su mi dve devojke,i kažu da ih je strah da idu same pored groblja, pa pođoše sa mnom...

Idemo tako zajedno, mrak, tišina, mir i ja kažem njima:

- Razumem ja vas potpuno, i mene je bilo strah ići noću pored groblja dok sam bio ŽIV...

- AAAAA....

U životu nisam video da devojke brže trče!