VIC DANA: Planinska kućica

Nasmejte se za lep početak dana...

Teškom mukom planinar se popne do vrha Kopaonika.

Kuca na vrata neke planinske kućice.

Čuje se dečji glas:

  

- Da?

- Da li ti je tata tu?

- Nije, izašao je kad je došla mama.

- Znači, mama ti je tu?

- Nije, izašla je kad sam ja došao.

- Pa zar vi nikada niste zajedno? – pita zbunjeno planinar.

- Jesmo, ali u kući. Ovo nam je poljski WC.