VIC DANA: I pazi da ne nazebeš...

Pola tri ujutru, ja se mrtav pijan vraćam sa svadbe...

Pola tri ujutru, ja se mrtav pijan vraćam sa svadbe...

Na brisaču stoji zakićen peškir iz svatova, otvoreni mi prozori da se izvetri alkohol iz mene...

Policija me zaustavlja.

- Dobro veče, Vi sa noćnog kupanja?

- Ovaj... Da, da!!!

- Aj vozi i pritvori prozor ako ti je mokra kosa...