Osmeh za poneti

VIC DANA: Karta

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Loz

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Tri pitanja

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: KISELO

Nasmejte se za lep početak dana...

VIC DANA: Pidžama

Rekao je ženi da kreće na pecanje. Ali, ona je posumnjala u njegove reči… i bila je u pravu.

Page 16 of 52