Pokušajte da za manje od minut date odgovor: U kojim smerovima sme da se kreće plavi automobil?

Raskrsnica na slici nije opremljena semaforima, a nema ni saobraćajca da reguliše saobaćaj. Na njoj se nalaze tri automobila, čije kretanje regulišu "obrnuti trougao" i jedan saobraćajni znak obaveštenja. Pažljivo pogledajte saobraćajnu situaciju prikazanu na raskrsnici, pa pokušajte da što brže date odgovor na pitanje.

Pokušajte da za manje od minut date odgovor: U kojim smerovima sme da se kreće plavi automobil? Ilustracija: Nikola Jovanović

Raskrsnica na slici nije opremljena semaforima, a nema ni saobraćajca da reguliše saobaćaj. Na njoj se nalaze tri automobila, čije kretanje regulišu "obrnuti trougao" i jedan saobraćajni znak obaveštenja. Pažljivo pogledajte saobraćajnu situaciju prikazanu na raskrsnici, pa pokušajte da što brže date odgovor na pitanje:

U kojim smerovima sme da se kreće plavi automobil?

 

1. Samo u smeru B,

2. U smerovima A i C,

3. Samo u smeru A,

4. U smerovima A i B,

5. U bilo kojem smeru.

raskrsnica-3-pravca-tri-trake-tri-auta-saobracaj 770

Odgovor:

Saobraćaj na raskrsnici regulišu saobraćani znaci "obrnuti trougao", odnosno - ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza, i znak koji vozače obaveštava da iza njega nastupa prestanak puta sa jednosmernim saobraćajem. Kako ni jedan od ovih saobraćajnih znakova ne zabranjuje vožnju ni u jednom od smerova, tačan odgovor je pod brojem 5 - plavi automobil može da se kreće u bilo kojem od tri ponuđena smera.