Tolstoj o vaspitanju: Sve teškoće potiču otuda što roditelji ne ispravljaju svoje mane, a žele da te mane ne vide u deci

Nikada nisam pisao o vaspitavanju zato što verujem da se vaspitavanje svodi na to da sam živiš valjano, da se krećeš, vaspitavaš, to je jedino čime se utiče na druge ljude i čime se oni vaspitavaju.

Foto: www.taringa.net Foto: www.taringa.net

Nikada nisam pisao o vaspitavanju zato što verujem da se vaspitavanje svodi na to da sam živiš valjano, da se krećeš, vaspitavaš, to je jedino čime se utiče na druge ljude i čime se oni vaspitavaju. A tim pre na decu, s kojom ste povezani. Biti pravedan i čestit s decom, ne skrivati od njih šta se dešava u duši, to je vaspitavanje. Pedagogija je nauka o tome kako je moguće da se živi amoralno, a na decu da se ima valjan uticaj, isto kao naša medicina – kako da se, živeći protivno zakonima prirode, ipak bude zdrav. Nauke su to lukave i isprazne, nikad ne postižu svoj cilj. Sve teškoće u vaspitavanju potiču otuda što roditelji, ne samo da ne ispravljaju svoje mane nego ih i opravdavaju, a ovamo žele da te mane ne vide u deci.

Lav Nikolajevič Tolstoj

Pin It

 

Izvor: Zelena učionica