GOVOR SE NEĆE SAM RAZVITI: Logoped objašnjava u kom uzrastu deca treba da progovore i od kojih stvari to zavisi

Deca koja su kasno progovorila nisu bolesna, ali to ne znači da zastoj u razvoju govora treba ignorisati

Logoped dr Nataša D. Čabarkapa, Foto: Privatna arhiva Logoped dr Nataša D. Čabarkapa, Foto: Privatna arhiva

Deca koja ne progovore do svoje treće ili najkasnije četvrte godine za roditelje treba da bude znak za uzbunu.

Deca koja su kasno progovorila nisu bolesna, ali to ne znači da zastoj u razvoju govora treba ignorisati, te se posebno mora posvetiti pažnja razvoju deteta u uzrastu između druge i treće godine.

Kada se javlja prva reč i kako je prepoznati, kako stimulisati dete da progovori, kada je poslednji trenutak da odvedete dete kod logopeda, koliko gledanje crtanih filmova na stranom jeziku pomaže detetu da progovori samo su neka od pitanja na koja za portal Espreso odgovore daje logoped dr Nataša D. Čabarkapa.

 

1. Koje su faze u progovaranju i kada se javljaju?

-Za logopede je važan i detetov prvi krik, jer zapravo od tada kreće njegov razvoj govora. Zatim, od trećeg, četvrtog dana po rođenju, novorođenče reaguje na ljudski glas. U ovom periodu se kroz plač ostvaruje komunikacija (plače kada je gladno, mokro, i izražava svoje potrebe). Od drugog meseca započinje gukanje, beba svoje zadovoljstvo iskazuje kroz raspevavanje glasova. U periodu od petog, šestog meseca započinje brbljanje. Tada dete udvaja glasove u slogove, igra se svojim govornim organima i oponaša zvukove iz okruženja. Od šestog do osmog meseca, dete povezuje dva ista i različita sloga (ba-ba, pa-pa, ma-ba, ta-ba), razume i reaguje na svoje ime.

2. Kako stimulisati faze gukanja i brbljanja?

-Za pravilan razvoj potrebna je očuvana inteligencija, sluh, razvijena motorika govornih organa i da se detetu pruži što više iskustava, verbalnog i auditivnog. Roditelj bi trebalo da svaki svoj pokret verbalizuje, da kroz igru stimuliše dete oponašajući različite zvukove (onomatopeja životinja, zvukovi iz prirode).

3. Koliko ishrana ima uticaj u razvoju govora?

-Jedna od čestih grešaka roditelja je da dugo deci pasiraju hranu i hrane ih. Verovatno im je tako lakše i brže da nahrane dete. Na taj način dete ne može da vežba da samostalno jede i ne može da vežba govorni aparat. Za razvoj govora je veoma važno da mišići oralne praksije i artukulacioni aparat budu pripremljeni za razvoj glasova (vokala, ploziva, nazala, laterala) u najranijem periodu, kao i za razvoj afrikata i frikativa u kasnijem periodu. Zbog toga je jako važno da dete na vreme počne da jede čvrstu hranu, da grize (koricu hleba) i da žvaće.

 

4. Roditelj se ponekad zapita: „Da li je moguće da dete progovori, a da pre toga nije gukalo?

-Često mi roditelji govore da se neka od prelingvalnih faza (gukanje ili brbljanje) nije desila, onda se prema njihovim rečima javila prva reč, a zatim je dete prestalo da govori. Za pravilan razvoj govora je svaka faza podjednako važna jer se nadovezuju jedna na drugu, teža na lakšu, prateći detetovo sazrevanje. Izostanak bilo koje faze dovodi do usporavanja i kašnjenja u detetovom govorno-jezičkom razvoju.

*Za pravilan razvoj govora je svaka faza podjednako važna jer se nadovezuju jedna na drugu / FOTO: Privatna arhiva

5. Kada se javlja prva reč i kako je prepoznati?

-Od osmog do 12. meseca, dete upotrebljava više reči sa udvajanjem istih slogova (mama, baba, deda, tata). Tada povezuje određenu reč sa odgovarajućim pojmom. Tek kada izgovori reč kojoj je dalo značenje smatramo da se javila funkcionalna reč, pojavio govor (dete izgovara „mama“ kada je videlo svoju majku).

6.Prati li progovaranje i neki pokret?

-Govor je složena motorna radnja koju dete uči motornom imitacijom. Da bi dete moglo da ovlada složenom motornom radnjom, mora znati da izimitira jednostavne motorne pokrete. Govor je uslovljen razumevanjem pa je tako i za motornu radnju potrebno da dete razume. To ćemo prepoznati kada dete na nalog ili u cilju zadovoljenja svojih potreba koristi pokret, pokazni gest.

 

7. Koliko je psihomotorni razvoj važan za razvoj govora?

-Govorno-jezički, psihomotorni i socio-emocionalni razvoj se međusobno prepliću i čine celokupan detetov razvoj. Kao što govorno-jezički razvoj ima svoje faze, tako i u psihomotornom razvoju postoji usložnjavanje faza. Sa 6 mesci dete počinje da sedi, već sa 9 meseci puzi, pokušava da se odigne na noge, da bi sa oko 12 meseci dostiglo svoj razvojni nivo da samostalno hoda.

*Da bi dete moglo da ovlada složenom motornom radnjom, mora znati da izimitira jednostavne motorne pokrete / FOTO: Privatna arhiva

8. Postoji li mogućnost da dete preskoči neku od faza u psihomotornom razvoju?

-Kao i u govorno-jezičkom razvoju tako je i u psihomotornom razvoju svaka faza podjednako bitna za pravilan razvoj deteta i izostanak bilo koje dovodi do usporavanja ili kašnjenja.

 

9. Da li dete treba odvesti logopedu ako razume, ali ne govori?

-Svakako da treba. Razumevanje je preduslov za nastanak govora. Razumevanjem dete razvija svoj pasivni rečnik. Uz pomoć logopeda, verbalnom stimulacijom, dete svoj pasivni rečnik pretvara u aktivni rečnik (reči koje dete razume počinje i da govori).

10. Kako stimulisati dete da progovori?

-Da bi progovorilo, dete mora da bude stimulisano govorom, i to pravilnim govornim modelima. Znači, da bude motivisano i emocionalno zadovoljno, uključujući pozitivnu povratnu vezu roditelj-dete-roditelj.

11. Koliko gledanje crtanih filmova na stranom jeziku pomaže detetu da progovori?

-Ne pomaže nikako. Gledanje crtanih filmova loše utiče na dečiju pažnju i oni postaju pasivni posmatrači. Komunikacija teče u jednom smeru, od uređaja ka detetu, ali ne i obrnuto. Slušanje stranog jezika u crtanim filmovima narušava suprasegment i melodiju detetovog maternjeg jezika koje je tada u najoptimalnijem periodu za pravilan razvoj.Dobro je da dete provede ispred televizora najviše sat vremena dnevno sa sadržajem na maternjem jeziku, ali zajedno sa roditeljem koji treba govorom i iniciranjem dijaloga da proprati sadržaj koji dete posmatra.

 

12. Ako na primer, dete uzrasta od tri godine ima deset reči u rečniku, da li kasni?

-Da, prisutno je kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju Vašeg deteta. U periodu od tri godine dete u svom aktivnom rečniku ima oko 500 – 1000 reči.

13. Ukoliko logoped kaže da ima vremena za govor, a roditelji su ipak, zabrinuti, da li da potraže drugo mišljenje?

-Kada niste Vi kao roditelj mirni i imate sumnju da Vaše dete kasni u govorno-jezičkom razvoju potražite i drugo mišljenje kako biste bili sigurni, jer kritični period za razvoj kada prođe je nenadoknadiv.

14. Ukoliko je neko od srodnika kasnije progovorio da li to daje nadu da možemo da odložimo odlazak kod logopeda?

-Pozitivan porodični hereditet Vam ne daje za pravo da se opuštate i da mislite da ima vremena, jer za svako pitanje koje Vas muči treba da proverite kod stručnjaka.

15.Kada je poslednji trenutak da odvedete dete kod logopeda?

-Kada govorimo kada se treba obratiti logopedu pa su nagađanja rano je, poslednji trenutak je 18. mesec. Zabluda je da će se govor razviti sam. Govor je razvoj i za njegov razvoj je potreban sagovornik, a to su roditelji i okolina koja je oko deteta. Ukoliko dete nije dovoljno verbalno stimulisano govor će kasniti. Iako Vam govore da ste došli prerano, ne verujte, dođite ranije.