DR LJILJANA STANKOVIĆ: Odvajanje prevremeno rođenog deteta od majke je nehumano i štetno

Odvajanje majke od prevremeno rođenog deteta nosi dugotrajne posledice. Deca su u znatno većem procentu sklonija anksioznosti, reakcijama povlačenja… Tokom hospitalizacije pokazuju veću sklonost ka infekcijama.

U našim porodilištima je već duže vremena prisutna tendencija odvajanja majki od prevremeno rođenih beba. Zbog mera štednje se porodilja otpusti iz porodilišta, a prevremeno rođeno dete ostane na lečenju. Nakon otpusta kontakt majki sa decom je minimalan. Poseta im je dozvoljena jednom dnevno, a očevima jednom nedeljno.

Majke ne mogu da daju mleko svojoj deci. Prevremeno rođene bebe, čije su majke otpuštene, hrane se mlečnim formulama za prevremeno rođenu decu, a ne majčinim mlekom. Majke su onemogućene da dolaze i izmazaju se jer soba za izmazanje ne postoji. Kada bebe budu sposobne za podoj, to im se neće omogućiti, jer nema sobe za podoj.

Nakon nekoliko nedelja će majka odvesti dete kući, a da ga do tada nije uzela u ruke, nije nahranila svojim mlekom, niti stavila na grudi. Dugotrajna separacija utiče na laktaciju porodilje i većina od njih ne sačuva mleko.

Odvajanje majke od deteta nosi dugotrajne posledice. Deca su u znatno većem procentu sklonija anksioznosti, reakcijama povlačenja… Tokom hospitalizacije pokazuju veću sklonost ka infekcijama i veći procenat NEC-a. Zato je u svetskim razmerama ovaj problem sagledan i mišljenje vodećih neonatologa je da prevremeno rođeno dete treba tretirati kao ekstrauterini fetus.

Savremena neonatologija primenjuje princip neodvajanja majke i deteta, pa je najvažniji postulat moderne neonatologije neodvajanje porodice. Prevremeno rođena deca su najčešće iz rizičnih trudnoća. Te trudnice zbog održavanja trudnoće imaju više nedelja hospitalizacije, a nakon porođaja ih za nekoliko dana odvajamo od deteta i šaljemo kući?! Kako je odjednom značaj majke u životu novorođenog deteta zaboravljen?!

Koji su razlozi za otpuštanje majki prevremeno rođene dece? U porodilištu nema dovoljno mesta za zadržavanje majki te dece. Ova mera štednje pretvara neonatologiju u “servis” za bebe. Kad ih “popravimo” i postignu TM od 2.100 do 2.200 grama šaljemo ih kući. Šteta napravljena prevremeno rođenim bebama koje su odvojene od majke trenutno nije vidljiva, ali je dugoročna. Temelji života i zdravlja tog deteta su pogrešno postavljeni.

U Srbiji jedan grad godišnje nestane. Broj umrlih je veći nego broj rođenih. Koje su to mere koja država preduzima da pojača natalitet? Prava briga za potomstvo je humani odnos prema porodilji i njenom detetu. Porodiljama treba pružiti podršku, osloboditi je od svih ostalih obaveza i dozvoliti joj da bude uz svoju bebu. Ne pomažemo majkama ako preuzmemo na sebe negu i hranjenje deteta. Takvim postupkom šaljemo pogrešnu poruku i stvaramo osećaj nesigurnosti kod porodilje. Mere štednje su “oterale” majke tih beba. Odvajanje novorođenčeta od majke je nehumano i štetno.

Zato vas molim da nađemo način da majke ostanu što duže uz svoju prevremeno rođenu decu, a kad ih otpustimo da im obezbedimo prostor gde bi mogle da se izmazaju i doje svoju decu. Sa malo volje i truda to možemo da obezbedimo.

Prim. dr Ljiljana Stanković, neonatolog GAK “Narodni Front”

Pin It

Izvor: Novosti