MILAN IZ NIŠA OTIŠAO DA SE PENZIONIŠE, PA DOŽIVEO ŠOK: 65 godina niko nije uvideo OVU GREŠKU, sad mora da menja sve papire

Kada je Milan A. iz Niša pre mesec dana došao u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da podnse zahtev za penziju doživeo je neprijatno iznenađenje

Foto ilustracija: avaz.ba Foto ilustracija: avaz.ba

Kada je Milan A. iz Niša pre mesec dana došao u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da podnse zahtev za penziju, jer je ispunio oba uslova za penzionisanje - 41 godinu staža i 65 godina života, žena na šalteru mu je objasnila da ne može da ga prepozna kao kandidata za penzionera.

Objasnila mu je da "sigurno nema povezane sve godine staža i uplaćene sve doprinose".

 

Rekla mu je i da u penziju može samo kao prevremeni prenzioner koji će do kraja života plaćati penale, jer je poranio u penziju. Posavetovala ga je da se obrati poslodavcu i da tamo na licu mesta još jednom proveri da li su mu upisane sve godine radnog staža.

Nije mu, priča ovaj Nišlija, bilo teško da se vrati u firmu u kojoj je proveo 41 godinu neprekidno radeći kao mašinski inženjer. Dobio je potvrdu iz preduzeća da su sve uplate - dopinosa i zarada - besprekorne i sve to odneo PIO.

Službenica je na licu mesta s njim proveravala papire i uvidela da je zaista sve pod konac, ali ponovnim unosom njegovom imena, prezimena i matičnog broja, kompjuter ga je opet odbacio kao kandidata za penziju. Pošto ni službenici nije bilo jasno zbog čega kompjuter neće da potvrdi unesene podatke, Milana su poslali u kontrolnu službu, gde bi trebalo da ustanove ko je u pravu - Milan ili kompjuter - i rekli mu da će ga obavestiti čim nešto utvrde.

- Tako je i bilo. Posle šest dana sam pozvan da dođem u fond. Posebnom kontrolom je utvrđeno da imam pogrešno upisan matični broj. Umesto muškog 710 u mojoj dokumentaciji posle dana i datuma rođenja piše 715, što je oznaka za žene. Kako su mi rekli, kompjuter je upravo to signalizirao i zato je i odbijao da prihvati podatke, jer ne može neko ko se zove Milan da ima ženski matični broj - kaže Milan A.

Iz penzijskog fonda su ga uputili u gradski MUP da isprave ovu grešku u svim dokumentima i da nakon toga dođe i na njihov šalter.

- Nisam verovao da niko do moje 65. godine života nije uvideo ovu grešku. Podizao sam kredit u banci, imam i kartice, svakog meseca sam išao po platu. I niko mi nikada nije rekao da imam pogrešan matični broj - priča on.

Dodaje da nije imao problem ni kada je vadio pasoš ni zdravstvenu knjižicu. Nišlija navodi da je posao oko ispravljanja ove greške ogroman. Sada mora da menja sva dokumenta kako bi mu upisali muški matični broj.

 

Upitana da li je u svojoj višedecenijskoj praksi imala sličaj slučaj, Gordana Zorić, beogradski matičar u penziji, kaže da se greške dešavaju, ali da sličan slučaj nije imala. Bilo je slučajeva da se matični broj pokojnika upiše živom čoveku.

- Češće se to može dogoditi kod imena koja se mogu tumačiti i kao muška i kao ženska, kao što su Saša, Dejan(a), Miljan(a), ali ovo je baš specifičan slučaj - rekla je Zorić.

Šta znače brojevi u JMBG-u?

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) jeste identifikacioni broj uveden 31. decembra 1976, a dodeljivan je svim novorođenim građanima tadašnje SFRJ. Svi ranije rođeni građani takođe su dobili taj broj, koji je ostao u upotrebi u svim novonastalim državama nakon raspada SFRJ.

Sastoji se od trinaest cifara, u formi "ddmmgggrrbbbk", gde je:

– dd – dan rođenja,

– mm – mesec rođenja,

– ggg – poslednje tri cifre godine rođenja,

– rr – politički region rođenja (za građane rođene pre 1977. godine politički region trenutnog mesta prebivališta; za Srbiju od 70 do 79),

– bbb – jedinstveni broj (000–499 muškarci, 500–999 žene),

– k – kontrolni broj.

Ako je JMBG zapisan u formatu "abcdefghijlmk", onda se kontrolni broj računa na sledeći način:

k = 11 – {[ 7 · (a + g) + 6 · (b + h) + 5 · (c + i) + 4 · (d + j) + 3 · (e + l) + 2 · (f + m)] mod 11}

To jest, treba sabrati 1. i 7, 2. i 8, 3. i 9, 4. i 10, 5. i 11, 6. i 12. cifru matičnog broja i dobijenih šest zbirova pomnožiti sa 7, 6, 5, 4, 3 i 2 respektivno, a zatim sabrati dobijene proizvode. Dobijeni broj podeliti sa 11, a zatim ostatak tog deljenja oduzeti od 11.

Izvor: kurir.rs / politika.rs