VIC DANA: Dolazi čovek kod ginekologa...

Nasmejte se za lep početak dana...

Dolazi čovek kod ginekologa i kaže mu:

- Doktore, žena mi je trudna.

- To je lepa vest!

- Znam, doktore, ali kakav će biti moj seksualni život ovih 9 meseci?

- Pa prva 3 meseca možete sve što i ranije, sledeća tri meseca samo kereća poza, a zadnja tri meseca vučja poza.

- Dobro, mislim da shvatam za kereću, ali šta je to vučja poza?

- Pa ono, sjediš pored rupe i zavijaš!