ZAPANJUJUĆE LJUDSKO TELO: Evo zašto se ježimo!

Naježenost se javlja kod sisara kao prinudan refleks koji se naziva piloerekcija. U određenim situacijama, hormoni utiču na podizanje dlaka na telu

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Naježenost se javlja kod sisara kao prinudan refleks koji se naziva piloerekcija. U određenim situacijama, hormoni utiču na podizanje dlaka na telu.

Vremenom, ljudi su evoluirali, što se odrazilo na smanjen broj dlačica. Prilikom pada temperature ili stanja uzbuđenosti izazvanim jakim emocijama, malje se podižu. Ipak, ovo se nikada ne dešava na kosi.
Na ježenje dlaka utiču razni stimulansi, kao što su hladnoća, strah ili jake emocije - divljenje ili, na primer, seksualno uzbuđenje.

Ovi nadražaji izazivaju reakciju simpatičkog nervnog sistema koji "odgovara" na nesvesne stimulanse. Reakcija simpatikusa se reflektuje na kontrakciju mišića arektor pili, koji utiču na podizanje dlaka. Zato se folikuli dlake uzdižu iznad nivoa kože i izazivaju njenu naježenost.
Ovaj refleks se javlja kod velikog broja sisara. Glavni razlog ove pojave se javlja na podsvesnom nivou na koji deluje hormon stresa - adrenalin.

(Izvor: NationalGeographic.rs)