Ovo je jedan od najinteresantnije predstavljenih matematičkih problema

Foto: sahglobus.com Foto: sahglobus.com

Problem je predstavljen 1256. godine, a radi se o geometrijskoj progresiji, čija svojstva zaprepašćuju čoveka neukog u matematici. Tako je stvoren Problem Sesuine šahovske table, koji je razmatrao jedan arapski istoričar 1256. godine, a koristi se vekovima kako bi se slikovito prikazala geometrijska progresija, i jedna je od najstarijih šahovskih zagonetki. Legenda kaže kako je jednom davno velik car Šeram, koji je hteo nagraditi svog "skromnog" matematičara Sesu za njegovo otkriće šahovske table, rekao neka ovaj zatraži što god hoće.

Sesa je rekao: "Želim da mi date za prvo polje na ploči jedno zrno pšenice, za drugo polje dva zrna, za treće četiri, za četvrto osam, i tako za svako slijedeće dva puta više zrna nego za prethodno polje".

Car se iznenadio, rekao: "Zar samo to? Nema problema, dobit ćeš svoju vreću pšenice nakon ručka".

Ali, carevi matematičari su računali dva dana, da bi dobili koliko zrna treba predati Sesi, i izračunali su da taj broj iznosi: 18 446 744 073 709 551 615 zrna. Car se zamislio, jer su mu matematičari saopštili kako njegove zalihe pšenice nisu dovoljne, pa da ih ima i sto puta više.

(Izvor: cafe.ba)