VIC DANA: Posle jednog medicinskog kongresa...

Nasmejte se za lep početak dana...

 

Posle jednog medicinskog kongresa nađu se doktor i doktorka sami u sobi.

Za vreme seksa doktor šapne koleginici:

- Vi mora da ste pedijatar. U vašim rukama se osećam kao malo dete.

- A vi kolega mora da ste anesteziolog.

- Kako znate? 

- Pa stalno ulazite i izlazite, a ja ništa ne primećujem.