VIC DANA: Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želeo za poklon...Muž...

Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želio za poklon:

Muž: Pušku...
Žena: NE - PUŠKA NE!
Muž: Ipak, ja bih pušku...
Žena: Rekla sam ti - puška NE MO ŽE !!!
Muž: Ipak, ja bih pušku...

Žena: Poslušaj me i odaberi nešto drugo!
Muž: Ipak, ja želim pušku...
Žena: Rekla sam ti, puška NE! Pa sunce ti- ko ovde odlučuje, haaa?
Muž: Ti ... ali, kad bih imao pušku...