VIC DANA: MUŠKE I ŽENSKE MUVE

Nasmejte se za lep početak dana...

 

Žena ulazi u kuhinju i zatiče muža kako stoji sa muvalicom u ruci i zvera po kuhinji.
– Šta to radiš?
– Lovim muve.
– I? Jesi li ulovio koju?
– Da, tri mužjaka i dve ženke – odgovori joj on.
Žena iznervirana upita:
– A kako znaš da razlikuješ muške od ženskih muva?
On joj odgovara:
– Tri su bile na konzervi od piva, a dve na telefonu.