VIC DANA: Bogati Ciga

Nasmejte se za lep početak dana...

 

Tokom snimanja reportaže pitaju novinari Cigu: 
- Kako se živi? 
Ciga kaže: 
- Dobro...
- Da vidimo gde živiš? 
Odvede ih on do neke vile, ali gleda krajičkom oka da nema koga u dvorištu. 
Pitaju ga: 
- Je l' to tvoja kuća? 
- Da, da! 
- I Mercedes? 
- Da, da! 
Odoše iza kuće da malo snime, kad ono, bazen! Pitaju ga: 
- I ovo tvoje? 
- Da, da! 
Tad iz bazena izlazi ženska, i pitaju ovi Cigu: 
- Ko je ovo? 
- To mi je žena, Ivana. 
Tad iza nje izlazi nabildovan tip. 
- A ko je ovo? 
- Pa, to sam ja!