Poslednja želja

Nasmejte se za lep početak dana...

Neki vernik obraća se Bogu:

- Celog života nisam grešio, dopusti mi malo da uživam pre smrti. Uvek sam želeo da vidim Havaje, ali strašno se bojim aviona, a na brodu mi nije dobro. Možeš li ti meni napraviti most do Havaja pa da tamo odem automobilom?

 

Bog mu rece:

- To je veoma komplikovana želja... A gde bi bili potprni stubovi, gde benzinske pumpe... Uz to more je vrlo nemirno. Stvarno, to što želiš je jako teško i tehnički gotovo neizvodljivo. Mogu li ti ispuniti neku drugu manje zahtevnu želju?

- Dobro - kaže čovek - Želeo bih da razumem žene... Zašto govore jedno, a misle drugo? Zašto stalno plaču? Zašto imaju drugačiju logiku od nas muškaraca? Zašto se stalno nešto prenamažu i zanovetaju? Zašto pogrešno tumače naše izjave? Zašto zavide jedna drugoj i ogovaraju se međusobno? Eto to želim. Da razumem žene!

A Bog na to odgovori:

- Hoćes li ti onaj most sa dve ili četiri trake?