Doktor

– Pre nego što ste došli do mene, jeste li bili kod nekoga drugoga? – upita jedan umišljeni doktor svoga novog pacijenta.

– Prie nego što ste došli do mene, jeste li bili kod nekoga drugoga? – upita jedan umišljeni doktor svoga novog pacijenta.

– Pa… Bio sam kod apotekara, tu u kraju…

– I, kakvu vam je glupost preporučio?

– Da dođem Vama..

Pin It