Baš da vidim...

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.

Dolazi muž kući vidi ženu kako se pakuje.

- Gde ćeš?

- Idem u Las Vegas!

- ???

- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.

Na to i muž poče da se pakuje. 

- Gde ćeš ti?

- U Las Vegas!

- ???

- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.

Pin It