Trudnice koje održavaju trudnoću mesecima bez prihoda

Žene koje održavaju trudnoću na bolovanju od početka decembra nisu dobile ni dinar naknade.

Foto: techgale.com Foto: techgale.com

Mnoge trudnice koje moraju da održavaju trudnoću na bolovanju već skoro tri meseca ne dobijaju novčanu nadoknadu.

Buduća mama, Dušica Dubajić iz Apatina, od kraja oktobra je na bolovanju. Iako redovno šalje doznake u firmu u kojoj radi, a firma ih sa malim zakašnjenjem prosleđuje filijali RFZO (Republički fond za zdravstveno osiguranje), ona od početka decembra nije dobila nijednu uplatu na račun, ni od poslodavca koji bi trebalo da isplaćuje 65%, ni od Fonda na čiji teret pada ostatak od 35% naknade.

U filijali RFZO, Dušica je dobila objašnjenje da je došlo do problema u sistemu obračuna i da se bolovanja ne rade još od prošle godine.

- Ništa mi nije jasno. Zanima me zanima da li ima još trudnica koje imaju ovakav problem - kaže ona.

Sličan problem ima i Biljana Kušljević iz Novog Sada. Ona je na trudničkom bolovanju od polovine novembra, ali do danas nije primila nijednu uplatu na račun, ni od poslodavca koji od 12. februara čeka da mu RFZO prebaci deo sredstava, ni od samog Fonda, koji ne obračunava zarade zbog promena u sistemu.

Suprotno pričama ovih dveju trudnica, u RFZO-u tvrde da se deo nadoknade od 65% isplaćuje u zakonskom roku, a da je problem nastao u obračunu 35% nadoknade koje idu na račun trudnice. Oni obećavaju da će deo naknade početi da se isplaćuje najkasnije 10. marta.

Oni kažu da su uzrok ovom kašnjenju tehnički problemi prilikom primene naloga Državne revizorske institucije da se izmeni formula za obračunavanje. Iako je formula izmenjena, to neće uticati na iznos koji stiže direktno na račun budućim mamama.

- Obračun nadoknade zarade u visini od 65% ne kasni i isplaćuje se u roku koji je propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju - tvrde u RFZO, iako mnoge trudnice nisu dobile novac uprkos blagovremenoj reakciji poslodavca.

Pojedini poslodavci o svom trošku trudnicama isplaćuju plate kada i svim ostalim zaposlenima, a neki 65% nadoknade isplaćuju tek kada im RFZO uplati iznos na račun. U tim slučajevima, isplata tog dela nadoknade zavisi od toga koliko brzo je poslodavac podneo obračun Fondu i za koliko dana je njegov zahtev obrađen i novac uplaćen.

(Izvor: Bebac)